Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Informator o gminie Opalenica

Dodano 2011-04-28

       W lutym 2011 r. ukazał się drukiem opracowany przez Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK informator o gminie Opalenica (woj. wielkopolskie). Wydawnictwo Pomorza i Kujaw przy ścisłej współpracy z Działem Promocji Miasta i Gminy Opalenica przygotowało publikację, która zawiera folder gminy oraz rozkładaną mapę 60 x 40 cm. Całość dopełnia okładka pokryta folią matową z lakierem wybiórczym. Publikacja ma na celu prezentację walorów tej ciekawej gminy poprzez kolportaż oraz prezentowanie publikacji na różnego rodzaju spotkaniach, targach, sympozjach. 


             Prezentowany informator z pewnością przyczyni się do bliższego zapoznania się ze specyfiką gminy potencjalnym inwestorom oraz turystom. Publikacja została bardzo dobrze oceniona przez odbiorcę - Urząd Miejski w Opalenicy o czym świadczą niezwykle pochlebne referencje, które podpisał osobiście pan Burmistrz Andrzej Mainka.

Opis gminy Opalenica

 

Opalenica jest gminą miejsko-wiejską, z silnym rolnictwem, które miało swój wpływ na powstanie wielu przedsiębiorstw. Ma szereg atutów i sporo ciekawostek, nadających jej niepowtarzalny charakter. Dobrze się tu mieszka i trafnie inwestuje. Miasto jest znane również jako miejsce, gdzie w latach 1929-32 był produkowany pierwszy polski motocykl „Lech".

Folder gminy Opalenica - Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz

 

       Opalenica wraz z 16 wioskami stanowi samodzielną jednostkę administracyjną w powiecie nowotomyskim. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 147,7 km2, w tym miasto - 6,4 km2. Na koniec 2008 roku gmina zamieszkiwana była przez 15.839 osób, w tym miasto   -9216 osób. Położona jest nad Mogilnicą, 40 km na zachód od Poznania i 19 km na wschód od powiatowego Nowego Tomyśla, przy linii kolejowej Warszawa - Berlin. W herbie ma krzew róży z trzema kwiatami i czterema liśćmi, skrzyżowany z kluczem,
a patronami miasta są św. Mateusz i św. Józef.

 

Informator gminy Opalenica Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz

 

Warto zobaczyć

Godnymi uwagi obiektami ziemi opalenickiej są zabytkowe dwory oraz przyległe do nich parki w Da-kowach Mokrych, Niego-lewie, Porażynie, Rudnikach, Sielinku i Wojnowicach. Zachowały się też inte-resujące obiekty budownictwa folwarcznego. Pośród budowli sakralnych warto wymienić: gotycki kościół parafialny św. Mateusza z bogato zdobionym ołtarzem głównym, kościół św. Józefa z oryginalnymi witrażami przedstawiającymi spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa z Marią Magdaleną; kościół św. Katarzyny w Dakowach Mokrych oraz nowoczesny kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego w Wojnowicach.

 

Folder gminy Opalenica - Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz


Klimat dla biznesu
Najbardziej znaczącym za-kładem przemysłowym Opale-nicy była i jest do dzisiaj Cukrownia, aktualnie przedsię-biorstwo będące własnością NORDZUCKER - firmy z kapitałem niemieckim. Ważną pozycję w mieście zajmuje również firma POL-MOT Opalenica, produkująca maszyny rolnicze. W Sielinku, miejscowości oddalonej o niecały kilometr od miasta, swoją działalność od ponad pół wieku prowadzi Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z nowoczesnymi terenami wystawowymi oraz ośrodkiem szkoleniowym (kilka razy w roku odbywają się tam wystawy i targi z zakresu rolnictwa oraz zawody konne). Na terenie gminy odpowiednie warunki do rozwoju znalazły firmy różnych branż: m.in. spożywczej, elektronicznej, maszynowej, budowlanej - zarówno w sferze produkcji, jak i wysoko wykwalifi-kowanych usług, a także zakłady meblarskie i tek-stylne.
 Działa tu ponad 1300 podmiotów gospodar-czych, dlatego gmina - wychodząc naprzeciw ich zapotrzebowaniom - za-pewnia im odpowiednie warunki rozwoju. Przykładem tego jest działalność na naszym terenie takich podmiotów, jak: PRETTL Elektrotechnika Sp. z o.o., Zakład Produkcji Cukierniczej HILDEBRAND, firma ROUWDACH, przedsiębiorstwo DREWNOSTYL, a także firmy DROGOPAL, CHEMOS, KOMOPAL, KONTRAST. REMES to firma, która przy współpracy z gminą rozbudowała i rozwinęła bazę sportową oraz przyczyniła się do wypromowania kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród młodzieży.

 

Współpracujemy
 Ważnym atutem Gminy Opalenica jest niewielka odle-głość od granicy zachodniej, co umożliwia kontakty i współpracę z miastami przy-granicznymi. Współpraca Opalenicy z miastem partner-skim Storkow rozszerzyła się na niemal wszystkie grupy
i środowiska społeczne,
a współpraca uczniów, młodzieży, zespołów muzycznych, drużyn sportowych, Braci Kurko-wych i wędkarzy to stały element wpisany w dzia-łalność gminy. Można powiedzieć, że seniorzy „zbudowali most", łączący pokolenia, które podzielone były przez doświadczenia II wojny światowej. Ponadto partnerstwo z gminą Königslutter am Elm z Niemiec oraz z gminą Zevenbergen w Holandii - kultywowane bez względu na różnice polityczne i religijne - rozwija się w wielu dziedzinach, m.in. w sferze wymiany i współ-pracy między różnymi grupami zawodowymi, kulturowymi i społecznymi działającymi w obu miastach oraz wymiany doświadczeń w zakresie samorządu gminnego, sportu, kultury i wychowania - szczególnie dotyczących dzieci i młodzieży. Gmina Opalenica może się pochwalić bardzo dobrze rozwiniętym systemem oświaty. To gmina zapewnia warunki do rozwoju dzieci i młodzieży od wieku przedszkolnego do uzyskania świadectwa ma-turalnego. Liceum Wie-czorowe i Liceum Zaoczne dla Dorosłych, Szkoła Policealna oraz Uniwersytet Trze-ciego Wieku dają możliwość uzu-pełnienia wykształ-cenia osobom do-rosłym.

 

Stawiamy na sport
 Elementem, który wyróżnia Opalenicę nie tylko na tle wielkopolskiego krajobrazu, jest infrastruktura sportowa. Pełnowymiarowa hala sportowa w Opalenicy, korty tenisowe, strzelnica, Stadion Miejski z bieżnią lekkoatletyczną i kompleks 20 pełnowymiarowych boisk piłkarskich tworzą jeden z naj-lepszych w kraju tego typu obiektów. Warto podkreślić, że na terenie Opalenicy, przy Stadionie Miejskim, powstał hotel o czte-rogwiazdkowym standardzie (z basenem, sauną, spa itp.) jako centrum pobytowe dla drużyn mających brać udział w Piłkarskich Mistrzostwach Europy EURO 2012. Wieloletnie doświadczenie, związane z organizo-waniem największego w Europie Środkowo-Centralnej Między-narodowego Turnieju Młodzieżowych Dru-żyn Piłkarskich „OPA-LENICA REMES  CUP", z ponad 5 tys. uczes-tników, zostało doce-nione przez komisję wizytującą obiekty sportowe, pretendujące do tworzenia centrów pobytowych EURO 2012.

 

 Publikacja dla urzędu Miasta Opalenica

 

Infrastruktura sportowa w Opalenicy - Informator o Gminie Opalenica - Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Bydgoszcz 2011


Od Fair Play do Hita
 Potwierdzeniem rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy jest trzykrotne uzyskanie prestiżowego tytułu „GMINA FAIR PLAY"  Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, przyznawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Ponadto Gmina Opalenica została także nagrodzona EUROCERTYFIKATEM za operatywne działania w zarządzaniu gminą. Wreszcie Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski, dwukrotnie uzyskany przez gminę, jest potwierdzeniem dobrze prowadzonej  działalności kulturalnej, sportowej i międzynarodowej.


Informatory  o gminie Opalenica kolportuje nieodpłatnie:

 

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-300 OPALENICA
tel. 61 44 77 281 do 285
fax 61 44 77 270
e-mail: info@opalenica.pl
Zapraszamy na oficjalną stronę UM Opalenica:
www.opalenica.pl
Poniżej pliki pdf. do bezpłatnego pobrania

***
Gminy zainteresowane podobną współpracą prosimy
o kontakt z naszą firmą.

 

 

Wydawnictwo PiK Bydgoszcz zaprasza do podobnej współpracy urzędy gmin, sołectwa, miasta i powiaty.

Opracujemy i wydamy folder, plan, mapę składaną, monografię gminy, album, kalendarz, wizytówki, pocztówki, listowniki itp. Opracujemy tablicę wielkoformatową z planem miasta/ mapą gminy, , . Zrealizujemy dla Państwa różnego rodzaju upominki, gadżety itp. 


 
cofnij

Talem Technologies