Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Tablica dwustronna z planem miasta i mapą powiatu Świebodzin

Dodano 2022-03-10
W lutym wykonaliśmy aktualizację tablicy z planem miasta i mapą powiatu świebodzińskiego. Tablica ustawiona jest przy ul. Piłsudskiego 18 w centrum miasta Świebodzin. 
Miasto znane jest z ogromnych rozmiarów figury Chrystusa Króla.
Jezus ze Świebodzina jest jednym największych posągów Chrystusa na świecie, konkurujące z nim rzeźby z Syrii i Filipin są wyższe tylko jeśli wliczać postumenty na jakich stoją. Pomnik z boliwijskiej Cochabamby jest wprawdzie wyższy o ponad metr, ale świebodziński Jezus góruje nad nim dzięki koronie. Świebodziński Chrystus mierzy 36 metrów wraz z koroną, stoi na 16-metrowym sztucznym wzniesieniu, a rozpiętość jego ramion wynosi 24 metry.
1 stycznia 1999 roku na mapie administracyjnej Polski ponownie zaistniały powiaty. Reforma samorządowa rządu premiera Buzka wprowadziła oprócz istniejących gmin drugi szczebel samorządów czyli właśnie powiaty oraz trzeci czyli samorządowe województwa. Pierwszym Starostą Świebodzińskim został Grzegorz Tomys, jego zastępcą ś.p. Ryszard Szafiński, zaś Przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniew Szumski.
W skład Powiatu Świebodzińskiego wchodzą:
gminy miejsko-wiejskie: Świebodzin, Zbąszynek
gminy wiejskie: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec
Według danych z 31 grudnia 2019 roku Powiat Świebodziński ma 55 790 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.
Sąsiednimi powiatami są:
Powiat Zielonogórski
Powiat Krośnieński
Powiat Sulęciński
Powiat Międzyrzecki
Powiat Nowotomyski (Wielkopolskie)
Powiat leży na Pojezierzu Lubuskim,  w granicach Pojezierza Łagowskiego i Równiny Torzymskiej. Posiada urozmaiconą rzeźbę terenu ukształtowaną przez działalność lodowca skandynawskiego i jego wód roztopowych.  Różnorodność warunków naturalnych, dobry stan środowiska, czyste jeziora  i lasy  wpływają na atrakcyjność turystyczną powiatu.
Powiat Świebodziński położony jest w całości  w dorzeczu Odry, na wododziale między rzeką Odrą  i Wartą. Charakterystyczną cechą jest znaczna obfitość wód powierzchniowych. Do ważniejszych rzek należą:  Pliszka (64 km), Paklica (60 km), Obra Leniwa (37 km), Ołobok (28 km). Największym jeziorem jest Jez. Niesłysz (Niesulickie) o powierzchni zwierciadła wody 486,2 ha i wysp 10,4 ha. Jezioro Niesłysz jest drugim co do wielkości jeziorem w województwie i jednocześnie najczystszym. Pozostałe jeziora to: Jez. Ciecz zwane Trześniowskim (185,7 ha), Jez. Łagowskie (82,4 ha), Jez. Paklicko Wielkie (196,0 ha), Jez. Wilkowskie  (130,5 ha), Jez. Lubinieckie (79,4 ha).


Siedziba starostwa powiatowego - Świebodzin zajmuje centralne położenie względem pozostałych gmin powiatu.
Powiat zajmuje powierzchnię 938 km2, posiada dwa miasta i 125 miejscowości na terenach wiejskich.
dane: https://samorzad.gov.pl/.../krotka-historia-powiatu...
Miasto Świebodzin
 Formą osadniczą, która zapoczątkowała rozwój miasta był wczesnośredniowieczny gród położony w pobliżu skrzyżowania ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych, prowadzących ze wschodu na zachód i z północy na południe.
Do końca XIII w. funkcjonował również niewielki gródek nad rzeką Pławnicą, ok. 1 km od centrum średniowiecznego miasta. Pierwsza wzmianka, która nie precyzuje charakteru osadniczego Świebodzina, lecz mówi, że jego właścicielem jest rycerz Gniewomir, pochodzi dopiero z roku 1302. Jako miasto, Świebodzin jest wymieniony w roku 1319. Miasto rozwijało się na prawie polskim, a prawo magdeburskie przyjęło w pierwszej połowie XIV w. (1335 r.), zaś pełne prawa miejskie otrzymało dopiero w połowie XV w.
W roku 1586 wybudowano bramę Nową, która umożliwiła lepszy przejazd przez miasto z zamku w kierunku zachodnim. Już w średniowieczu zabudowa przekroczyła obwarowania, a za bramami wzdłuż głównych dróg zaczęły się tworzyć przedmieścia.
Koniec XVIII i początek XIX w. przyniósł nowy etap rozwoju gospodarczego miasta. W roku 1816 liczba rzemieślników osiągnęła najwyższy poziom tj. 323 osoby. Połowa XIX w. to okres uprzemysłowienia miasta.
W roku 1686 Świebodzin na podstawie układu zawartego między Habsburgami (jako królami czeskimi) a elektorem brandenburskim przeszedł pod panowanie Brandenburgii. Stan ten okazał się przejściowy i w roku 1695 Świebodzin ponownie wrócił do Śląska. W roku 1742 w trakcie wojny śląskiej Świebodzin ostatecznie przeszedł pod panowanie Prus.
W latach 1699–1810 samo miasto było na prawie zastawu w posiadaniu cysterek trzebnickich. 
31 stycznia 1945 r. Świebodzin zajęły oddziały Armii Czerwonej. Miasto ostatecznie powróciło do Polski. 2 marca 1945 r. komendantem miasta został mjr Gaunow. W marcu 1945 r. do Świebodzina przybywają pierwsi osadnicy i repatrianci. Wraz z przyłączeniem  Ziem Zachodnich do Polski nastąpiła całkowita wymiana ludności przybyłej do miasta i jego okolic głównie z dawnych kresów Rzeczpospolitej. Zmieniło się również radykalnie oblicze gospodarcze Świebodzina. Zarzucono zupełnie dawne tradycje browarnicze oraz włókiennicze. Od lat 60. w mieście i okolicy rozwijały się natomiast nowe gałęzie produkcji i wytwórczości: przemysł termotechniczny, meblowy, drzewny, rolno-spożywczy, a także rolnictwo i sadownictwo. Świebodzin na przełomie lat 80. i 90. zasłynął z bogatego życia politycznego, m.in. działalności podziemnej NSZZ „Solidarność” i głośnych w całym kraju protestów społecznych.            
Okres transformacji polskiej po 1989 r. to pojawienie się wielu nowych firm, często z kapitałem zagranicznym, a także miejscowych firm handlowo-usługowych o specjalnościach od budowlanej po poligraficzną. Po przekształceniach rozwija się również rolnictwo i przemysł spożywczy, często w formie nowoczesnych gospodarstw, przedsiębiorstw i spółek.   Bogate życie społeczne w mieście budują instytucje kulturalne –  Muzeum Regionalne, Dom Kultury, Biblioteka Miejska oraz szkoły i stowarzyszenia (np. prężny Świebodziński Związek Kresowian). W Świebodzinie ma swoją siedzibę nowoczesny Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.
             Obecnie miasto liczy 21 341 mieszkańców.
dane:  (Marek Nowacki Muzeum Regionalne w Świebodzinie październik 2013)       
fot. posągu: https://polska-org.pl/7225606,foto.html
Dane o powiecie i mieście:
https://www.mapofpoland.pl/Swiebodzin,opis.html
https://bip.swiebodzin.eu/.../Zarys_historii_Swiebodzina/
cofnij

Powered by: Talem Technologies