Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuję ]
Mapa strony

Aktualności

Folder z mapą gminy Osielsko

Dodano 2021-08-30
Krok po kroku zamykamy przysłowiowy pierścień wokół Bydgoszczy.  Wcześniej zrealizowaliśmy publikacje w gminach: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska a obecnie z druku wyszedł folder z mapą gminy Osielsko ( na północ od Bydgoszczy). 
Administracyjnie, gmina Osielsko wchodzi w skład  województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu bydgoskiego. Gmina jest położona na północnych obrzeżach Bydgoszczy, pomiędzy rzekami Wisłą i Brdą. Obszar gminy wynosi 10301,03 ha, powierzchnię ok. 58% porastają lasy. Wschodnią i południową granicą gmina przylega do ważnych korytarzy ekologicznych, umożliwiających przemieszczanie się gatunków pomiędzy odmiennymi obszarami o dużej różnorodności biologicznej. Część zachodnia gminy to Dolina Brdy z mikroregionem Bożenkowa położonym wśród lasów stanowiących przedsionek Borów Tucholskich, z wieloma pomnikami przyrody. Niewielki fragment na wschodzie gminy należy do Doliny Fordońskiej i wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. Na szczególną uwagę zasługuje tu „Parów Jarużyński” z ciekawą roślinnością oraz źródliskami. Widząc szczególną potrzebę ochrony tego miejsca, Rada Gminy Osielsko uchwaliła 17 marca 2000r. użytek ekologiczny „Uroczysko Prodnia”. Ze skarpy z różnicą poziomów ok. 60m widać piękną panoramę Wisły. Atrakcyjne walory krajobrazowe gminy można poznać korzystając z kilku pieszych szlaków turystycznych. Największa, centralna część gminy leży na skraju Wysoczyzny Świeckiej, wzdłuż drogi krajowej Nr 5. Odległość od siedziby gminy do centrum Bydgoszczy wynosi 7 km.
Naturalną konsekwencją takiego położenia są związki funkcjonalne z infrastrukturą miejską. W oparciu o wybudowany w 2000r. wspólnie z Bydgoszczą kolektor sanitarny, gmina sukcesywnie rozwija sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Gmina Osielsko jest laureatem konkursu NFOŚiGW na najlepszą gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich 2000r. uzyskując wyróżnienie w wys.250 tys. zł.     
W skład Gminy wchodzi siedem sołectw: Bożenkowo, Jarużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy-Wilcze, Osielsko i Żołędowo.  Powierzchnia użytków rolnych maleje. Słabe bonitacyjnie gleby o niskiej użyteczności rolniczej są w polityce przestrzennej gminy przeznaczane na funkcje pozarolnicze.
W ostatnich latach przeznacza się na inwestycje, ponad 40% wydatków budżetowych. Korzystamy ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    

Tablica z planem Sędziszowa

Dodano 2021-08-30
Przed dworcem kolejowym w Sędziszowie ( świętokrzyskie) zrealizowaliśmy tablicę z mapą gminy i planem miasta. Teren gminy rozciąga się w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, na styku z województwem małopolskim. W skład gminy wchodzi 31 sołectw i miasto Sędziszów położone nad rzeką Mierzawą. Stolica gminy oddalona jest o 8 km od międzynarodowej drogi nr 7 Gdańsk-Warszawa-Kielce-Kraków-Zakopane. Teren gminy przecinają szlaki kolejowe z Warszawy do Krakowa, z Warszawy do Katowic i Częstochowy oraz Linia Hutniczo-Siarkowa Dorohusk-Huta Katowice. Istnieje bezpośrednie połączenie ze Wschodem. Pociągi towarowe i osobowe kursują do Moskwy. Odcinek Centralnej Magistrali Kolejowej Śląsk-Port Północny, również przebiega przez gminę. Największy wpływ na rozwój gminy mają: węzet kolejowy z rozbudowywaną bazą przeładunkową w Sędziszowie. Nieskażone pola, pagórkowaty teren, obszary chronionego krajobrazu, zbiorniki wodne i zwarte kompleksy leśne doskonale nadają się do rozwoju agroturystyki. Ekologiczna gmina leży w niewielkiej odległości od Krakowa i Katowic. W Samym Sędziszowie znajduje się duży zbiornik wodny, a w pobliskim Krzelowie stawy rybne wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Początki Sędziszowa sięgają epoki plemiennej. W Średniowieczu był grodem rycerskim.

Tablica z planem miasta Pisz

Dodano 2021-08-30
Nie tylko przyjezdni, ale także mieszkańcy mogą już korzystać z najnowszego, zaktualizowanego planu miasta wykonanego przez Wydawnictwo PiK. Dwie nowe tablice stanęły w Piszu.
Jedna z takich tablic informacyjnych znajduje się w sąsiedztwie Piskiego Domu Kultury (na Placu Daszyńskiego), a druga obok skweru przy ul. Kościuszki (w pobliżu banku).
Mapa zawiera nowe osiedla i ulice, jakie powstały w ostatnich latach w Piszu, oznaczenia ważniejszych instytucji, zabytków, obiektów i miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz obszerną legendę.
Tablica została wykonana na bazie nowoczesnych i trwałych materiałów. Dzięki zabezpieczeniu folią anty-spray z filtrem UV jest odporna na działania atmosferyczne.

Publikacja promocyjna z mapą gminy Bądkowo

Dodano 2021-08-30
Naszym nakładem ukazał się informator z mapą gminy Bądkowo. Gmina Bądkowo jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim, 20 kilometrów na zachód od Włocławka przy drodze wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek.
    Gmina ma charakter typowo rolniczy, a grunty rolne stanowią prawie 94% powierzchni. Rolnictwo jest podstawową forma utrzymania ludności. Gminę Bądkowo charakteryzują gleby o wysokiej jakości i przydatności do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia wynosi 80 km2.  Struktura gruntów rolnych wg klasyfikacji bonitacyjnej jest korzystna dla produkcji rolnej. Użytki rolne klasy I-III stanowią 40,7% ogólnej powierzchni, a klasy IVA- IVB 47,8%. Zieleń urządzoną stanowią: parki podworskie w Bądkowie, Łowiczku, Toporzyszczewie Starym, Wysocinie i Łowkowicach. Obszarami wartościowymi przyrodniczo są tereny położone wzdłuż doliny rzecznej jak Kanał Bachorza, niewielkie ekosystemy wodne, torfowiska. Lasy zajmują zaledwie 9,8 ha. Niska lesistość jest cecha charakterystyczną dla obszaru Kujaw. Wody zajmują powierzchnię 33 ha, tereny komunikacyjne 159 ha, tereny osiedlowe 123 ha, a nieużytki 48 ha.
    Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości zgrupowanych w 24 sołectwa, zamieszkiwane przez blisko 4,5 tyś. mieszkańców w 1240 gospodarstwach domowych, w tym ok. 740 gospodarstwach rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na km2. Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości zgrupowanych w 24 sołectwa, zamieszkiwane przez blisko 4,5 tyś. mieszkańców w 1240 gospodarstwach domowych, w tym ok. 740 gospodarstwach rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na km2.
    Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w której skład wchodzi m.in. sieci wodociągowa o długości 150 km i 40 km przyłączy. Od 2015 roku Gmina posiada własne ujęcie wody w miejscowości Sinki i zapewnia prawie w 100% swym mieszkańcom dostępność do sieci wodociągowej. Dotychczas Gmina Bądkowo nie posiadała własnego ujęcia wody, co zmuszało do zakupu tego podstawowego dla życia surowca z sąsiedniej Gminy Zakrzewo i Brześć Kujawski. To jedno z największych przedsięwzięć samorządu w ostatnich latach, którego koszt to ponad 2,6 mln złotych. Gmina na budowę SUW otrzymała  dofinansowaniem z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 926 tys. zł. Problem gospodarki ściekowej został rozwiązany poprzez wybudowanie i uruchomienie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka o przepustowości 115 m3 wraz z 24,9 km kanalizacji sanitarnej. Do oczyszczalni podłączonych jest 398 posesji, głównie we wsi Bądkowo, Słupy Małe i Słupy Duże. Na terenie Gminy wybudowanych jest ponad 150 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina otrzymała nagrodę w 2001 roku W II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno - ściekową na terenie wiejskim”, którego organizatorem był Narodowy Fundusz ochrony Środowiska. Nagroda przeznaczona została na kolejną inwestycję dla ochrony środowiska i mieszkańców.
    Przez teren gminy przebiegają 2 drogi wojewódzkie, 8 dróg powiatowych i 48 dróg gminnych. Łączna długość dróg gminnych na terenie Gminy Bądkowo wynosi 101,53 km, składa się na nie 30 km dróg utwardzonych oraz 71,53 km dróg nieutwardzonych.
     W Gminie Bądkowo funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Kujawka, Łowiczek, Łówkowice, Słupy Duże, Wysocin, Żabieniec. Spośród tych jednostek, OSP Żabieniec jest włączony do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, dysponuje również dwa samochodami, pozostałe jednostki maja do dyspozycji po jednym. Łącznie we wszystkich jednostkach OSP działa 139 członków, wspierających 24, w tym jedna kobieta. Nad jednostkami czuwa Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Włocławskiej 82 w Bądkowie.
    Ostanie lata dla Bądkowskiej Oświaty były bardzo przełomowe i pełne zmian. W 2011 roku podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa i Przedszkole, w 2012 roku dołączyło gimnazjum. Kolejną rewolucją, która nastąpiła w 2013 roku, była likwidacja czterech szkół w Wysocinie, Toporzyszczewie Starym, Łowiczku i Jaranowie. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku szkoły przestały istnieć i od 1 września 2013 roku dzieci i młodzież uczęszczają do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bądkowie, w którego skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
   

Gmina Stegna - tablice z mapami oraz regulaminy kąpielisk

Dodano 2021-08-30
Nasza najnowsza realizacja. Stegna, Jantar, Mikoszewo regulaminy kąpielisk. Bursztynowa Gmina Stegna to duża wieś w północnej Polsce, na Żuławach Wiślanych, nad Zatoką Gdańską, w rejonie Mierzei Wiślanej. Wieś z kąpieliskiem morskim i lokalnym węzłem drogowym (skrzyżowanie dróg wojewódzkich: nr 501 i nr 502). Miejscowość jest siedzibą gminy Stegna.
Stegna, jak na nadmorską miejscowość przystało, związana jest z bursztynem. To tutaj znajduje się Muzeum Bursztynu, w którym dla zwiedzających udostępniono wyjątkowe okazy tego morskiego skarbu. W nim możemy też poznać historię zaginionej Bursztynowej Komnaty oraz dowiedzieć się jak przebiega przemiana żywicy w bursztyn.
Ważnym zabytkiem jest tu Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym znajdują się pięknie brzmiące organy. Każdego roku odbywają się w nim koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Miejscowość sięga swoją historią do XIII - XIV w., obecnie wyróżnia ją przede wszystkim turystyczno-letniskowy charakter oraz otwarte nastawienie na wczasowiczów - noclegi w Stegnie oferowane są zarówno przez mniejsze jak i większe obiekty turystyczne.
Morze Bałtyckie znajduje się na północ od centrum Stegny. Leżąca nad morzem miejscowość pod względem geograficznym należy do regionu o nazwie Mierzeja Wiślana. Szczególnie zachęcamy do zwiedzenia Stegny ze względu na turystyczno-letniskowy charakter tej miejscowości, jej usytuowanie, atrakcje i położenie. Warto również zwrócić uwagę na dostępność bazy noclegowej oraz walory geograficzne i infrastrukturalne.
Historia
We wczesnym średniowieczu przebiegał w rejonie wsi szlak handlowy w kierunku Królewca. Pierwsza wzmianka o Stegnie pochodzi z 1432 r.
Na terenie obecnej miejscowości znajdowały się wtedy dwie osady – jedna nad brzegiem morza, druga w okolicach kościoła. Steegen (nazwa pochodząca od „stogu” siana) była siedliskiem rybaków pomorskich, natomiast w Kobbelgrube (nazwa wywodząca się od stadniny zajmującej się hodowlą klaczy) znajdował się wzmiankowany w 1465 r. kościół. Pod koniec wojny trzynastoletniej, w 1465 r. przebywały tu delegacje: polska oraz krzyżacka, omawiające warunki II pokoju toruńskiego. Po I rozbiorze Polski Stegna została zaanektowana przez Prusy.


Talem Technologies